0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Doelstelling

De Stichting Heukelum Aktief heeft tot doel het zonder winstoogmerk exploiteren van het Dorpshuis De Krakeling en het organiseren van de buurthulp activiteiten in de kern Heukelum. Het Dorpshuis De Krakeling is een gemeenschapshuis dat primair gericht is op de plaatselijke samenleving van de kern Heukelum en dat inwoners van die kern een ontmoetingsplek en ruimte wil bieden voor het uitoefenen van diverse sportieve-, maatschappelijke-, sociaal-, welzijns- en culturele activiteiten, zonder winstoogmerk.

De stichting wil dat realiseren door al dan niet tegen betaling bieden van huisvesting aan verenigingen, instellingen en andere gebruikers die activiteiten ontplooien op het gebied van onder meer ontmoeting, ontspanning, opvang, welzijn, zorg, educatie en sport. Daarnaast onderneemt het Dorpshuis De Krakeling ook zelf initiatieven om te komen tot een volwaardige bezetting van de ter beschikking staande ruimten.

Naast de exploitatie van het dorpshuis is de stichting Heukelum Aktief ook verantwoordelijk voor de organisatie van Buurthulp Heukelum, met als doel hulpvragen en hulpaanbod van inwoners samen te brengen.
Met dank aan de vele vrijwilligers, is Buurthulp Heukelum ingebed in het maatschappelijke en sociale leven van de inwoners.

 

Beleid en organisatie

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten om een budget neutrale exploitatie van het Dorpshuis De Krakeling te realiseren. Dus er is geen winstoogmerk. Daarnaast draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoerende activiteiten van Buurthulp Heukelum.

Voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het Dorpshuis wordt het bestuur ondersteund door een parttime beheerder, samen met een pool van vrijwilligers. De beheerder zorgt onder meer voor centrale inkoop, afstemming met zaalhuurders/gebruikers, offertes, planningen en het aansturen van de vrijwilligers. Daarnaast is de beheerder het aanspreekpunt voor de inwoners van Heukelum en de zakelijke gebruikers. Een delegatie van het bestuur en de beheerder hebben maandelijks overleg, en in specifieke gevallen op ad-hoc basis, over financiële, personele en logistieke zaken.
Het bestuur draagt zorg voor het verkrijgen van subsidies en het verwerven van fondsen voor inrichting en aanpassingen, vernieuwingen of verbeteringen van het Dorpshuis De Krakeling.

Buurthulp Heukelum wordt in feite uitgevoerd door een zelfsturend team: de buurt-ambassadrices. Het bestuur voert periodiek overleg met hen over voortgang, resultaten en overlegresultaten met andere maatschappelijke en sociale organisaties binnen de gemeente Lingewaal.

 

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief bestaat uit 7 personen, die ieder een bepaald aandachtgebied hebben:

Naam bestuurder Taak binnen bestuur aandachtgebied
Arjan Groeneveld Voorzitter
e-mail:
arjan.groeneveld@heukelumaktief.nl
WMO (welzijn)
Buurthulp
Fondsenwerving
Bouwzaken
Jan van der Meijden Vice voorzitter
e-mail:
jan.vandermeijden@heukelumaktief.nl
Algemene zaken/ projecten
Activiteiten/ vrijwilligers
Eric van den Adel Penningmeester
e-mail:
eric.vandenadel@heukelumaktief.nl
Juridische en financiële zaken
Hans van Dijk Secretaris
e-mail:
hans.vandijk@heukelumaktief.nl
Website
PR/Communicatie
Fondsenwerving
Buurthulp
Dianne van Schaik 2e secretaris
e-mail:
dianne.vanschaik@heukelumaktief.nl
Activiteiten algemeen
Henk van der Vegt Lid
e-mail:
henk.vandervegt@heukelumaktief.nl
Onderhoud
Coördinatie techniek
Griedo Bel Lid
e-mail:
griedo.bel@heukelumaktief.nl
Gemeentelijke regelgeving
Vrijwilligers

De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en doen de werkzaamheden onbezoldigd.Het bestuur wordt bij de ontwikkeling van het beleid en de uitvoering daarvan, betreffende haar aandachtsgebieden, ondersteund door vele vrijwilligers uit Heukelum. Hierdoor is het mogelijk om allerlei projecten snel te realiseren.Het bestuur is dan ook dankbaar dat deze vrijwilligers zich inzetten voor het realiseren van de doelstellingen van Heukelum Aktief.

 

Onze vrienden

De Stichting Heukelum Aktief en Dorpshuis “De Krakeling” is haar vrienden bijzonder dankbaar voor hun bijdragen.