0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Heukelum Aktief

De Stichting Heukelum Aktief heeft tot doel het (zonder winstoogmerk) exploiteren van het dorpshuis De Krakeling en het organiseren van de Buurthulp activiteiten in de kern Heukelum. 

Exploitatie Dorpshuis De Krakeling

Het dorpshuis De Krakeling is een gemeenschapshuis dat primair gericht is op de plaatselijke samenleving van de kern Heukelum en dat inwoners van die kern een ontmoetingsplek en ruimte wil bieden voor het uitoefenen van diverse sportieve-, maatschappelijke-, sociaal-, welzijns- en culturele activiteiten, zonder winstoogmerk. De stichting wil dat realiseren door al dan niet tegen betaling bieden van huisvesting aan verenigingen, instellingen en andere gebruikers die activiteiten ontplooien op het gebied van onder meer ontmoeting, ontspanning, opvang, welzijn, zorg, educatie en sport. Daarnaast onderneemt het dorpshuis De Krakeling ook zelf initiatieven om te komen tot een volwaardige bezetting van de ter beschikking staande ruimten.

Buurthulp Heukelum

Naast de exploitatie van het dorpshuis is de stichting Heukelum Aktief ook verantwoordelijk voor de organisatie van Buurthulp Heukelum, met als doel hulpvragen en hulpaanbod van inwoners samen te brengen. Met dank aan de vele vrijwilligers, is Buurthulp Heukelum ingebed in het maatschappelijke en sociale leven van de inwoners.

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op met Hennie

Bestuur Heukelum Aktief

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief bestaat uit 7 personen,
die ieder een bepaald aandachtsgebied hebben
WieFunctieAandachtsgebied
Griedo BelAd Interim VoorzitterWMO (welzijn), fondsenwerving (vrienden), bouwzaken, gemeentelijke regelgeving en vrijwilligers, afgevaardigde bij MFA Heukelum.
VacatureVice voorzitterAlgemene zaken en projecten, activiteiten en vrijwilligers
Jan van der MeijdenPenningmeesterJuridische en financiële zaken
Johan JonkerSecretarisWebsite, PR/Communicatie, fondsenwerving, buurthulp, aanvragen vergunningen en subsidies.
Dianne van Schaik2e secretarisActiviteiten algemeen
Henk van der VegtLidOnderhoud, coördinatie techniek
Ans van GeutselaarLidGemeentelijke regelgeving en buurthulp.

We zijn op zoek naar drie personen die het werk van Heukelum Aktief willen ondersteunen als bestuurslid. Wie interesse heeft kan contact op nemen met secretaris Johan Jonker via het contactformulier of een van de bestuursleden aanspreken.

Beleid en organisatie

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten om zo een budget neutrale exploitatie voor het dorpshuis De Krakeling te realiseren. Er is dus geen winstoogmerk. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van Buurthulp Heukelum.

Werkzaamheden dorpshuis De Krakeling

Voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het dorpshuis wordt het bestuur ondersteund door een parttime beheerder, samen met een grote groep vrijwilligers. De beheerder zorgt onder meer voor centrale inkoop, afstemming met zaalhuurders/gebruikers, offertes, planningen en het aansturen van de vrijwilligers. Daarnaast is de beheerder het aanspreekpunt voor de inwoners van Heukelum en de zakelijke gebruikers.

Werkzaamheden bestuur Heukelum Aktief

Een delegatie van het bestuur en de beheerder hebben maandelijks overleg, en in specifieke gevallen op ad-hoc basis, over financiële, personele en logistieke zaken. Het bestuur draagt zorg voor het verkrijgen van subsidies en het verwerven van fondsen voor inrichting en aanpassingen, vernieuwingen of verbeteringen van het Dorpshuis De Krakeling.

Werkzaamheden Buurthulp Heukelum

Buurthulp Heukelum wordt in feite uitgevoerd door een zelfsturend team: de buurt-ambassadrices. Het bestuur voert periodiek overleg met hen over voortgang, resultaten en overlegresultaten met andere maatschappelijke en sociale organisaties binnen de gemeente West Betuwe.

Vrienden van Heukelum Aktief

Door de jaarlijkse bijdragen van onze vrienden kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals een wekelijkse bejaardensoos en koersbal, de Krakelingenloop, de intocht van Sinterklaas, Halloween, thema avonden, etc. Wij zijn onze vrienden dan ook heel dankbaar voor hun bijdragen!