0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Buurthulp Heukelum

Voor zorg en welzijn zijn we steeds meer aangewezen op hulp van familie, kennissen en buren. Maar wat als je geen familie of kennissen in de buurt hebt en weinig of geen contact met je buren? En je hebt tijdelijk hulp nodig om een moeilijke periode te overbruggen? Dan kunt u terecht bij Buurthulp Heukelum: 06 45 55 88 67. Dit is een organisatie die stadsgenoten helpt als zij hulp nodig hebben en dit niet zelf kunnen organiseren. Doordat hun contact hebben met vele actieve vrijwilligers, kunnen ze u snel helpen.

De buurtambassadeurs

Buurthulp Heukelum heeft zes buurtambassadeurs, die de contactpersoon zijn voor de hulpvrager. Bij een hulpvraag probeert de buurtambassadeur zo snel mogelijk een vrijwilliger te vinden die kan komen helpen. Is de koppeling gemaakt dan regelen de hulpvrager en de vrijwilliger onderling hoe lang de hulp nodig is. Als de hulpvraag de vaardigheden van de eigen vrijwilligers overstijgt, zal Buurthulp Heukelum een beroep doen op de Stichting Welzijn West Betuwe (en in sommige gevallen op het Sociaal Team West Betuwe), die de hulpvraag, als je daarin toestemt, dan overneemt.

Hulp bij evenementen

Ook verenigingen binnen Heukelum kunnen bij grote evenementen een beroep doen op extra vrijwilligers. Als de hulpvraag de vaardigheden van de eigen vrijwilligers overstijgt, zal Buurthulp Heukelum een beroep doen op de Stichting Welzijn West Betuwe (en in sommige gevallen op het Sociaal Team West Betuwe), die de hulpvraag, als je daarin toestemt, dan overneemt. In samenspraak met de vereniging wordt een match gemaakt tussen profiel van de vrijwilliger en de gevraagde taken nodig om het evenement te realiseren.

Hoe werkt het?

Het uitgangspunt bij Buurthulp is om deze zo laagdrempelig te houden. Korte lijnen en direct de mogelijkheid om iemand te spreken. Daarom is er de hulptelefoon 06 45 55 88 67, die dagelijks bereikbaar is. Is hulp niet direct nodig, dan kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier. De buurtambassadeur neemt dan binnen 24 uur contact met u op.

Alle buurtambassadeurs hebben een zorg, dan wel welzijnsachtergrond. En hebben goede kennis van de bevolkingsopbouw van Heukelum. Hierdoor zijn zij in staat uw hulpvraag goed in te schatten en kunnen daardoor de juiste vrijwilliger koppelen, die het best bij u en uw hulpvraag past. Daarbij waken zij er voor dat uw privacy altijd gewaarborgd blijft.

Buurtambassadeurs

Alle buurtambassadeurs hebben een zorg, dan wel welzijnsachtergrond.
Christien den Hartog
Grietha van der Ree
Dini van Tooren
Ellen Stoffers
Marieke Vugt
Elize van de Meijden

Vrijwilliger worden?

In Heukelum is er veel behoefte aan hulp op de gebieden van: vervoer, praktisch, sociaal, bij evenementen en ondersteuning in het dorpshuis. Wilt u gedetailleerd weten welk vrijwilligerswerk er allemaal mogelijk is? Klik hier voor het overzicht.

Wilt u zich inzetten om anderen te helpen, dan kunt u zich bij ons aanmelden voor vrijwilligerswerk. Vul het inschrijfformulier in en een van onze buurtambassadeurs zal per omgaande contact met u opnemen.

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de buurtambassadeurs via 06 45 55 88 67

Is hulp kostenloos?

Als u om hulp vraagt, dan is dat niet altijd kosteloos. Als u bijvoorbeeld vervoer nodig hebt naar een ziekenhuis, dan kan de vrijwilliger hiervoor een vergoeding aan u vragen van € 0,25 per gereden kilometer. Dit om zijn gemaakte autokosten te dekken. En u hebt het gemak om van deur tot deur gereden te worden.

Ook voor een klusje in huis kan een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur worden gevraagd. Dit is ter dekking van het gebruik van gereedschap, dat eerder slijt en dus vaker vervangen moet worden. Kosten van materialen om het klusje te klaren, zult u uiteraard zelf moeten betalen. Onder een klusje verstaan we kleine reparaties in huis, zoals een plank ophangen, een stopcontact repareren, een schilderij ophangen, een kraan repareren, etc.

Voor een overzicht van welke hulp u kunt krijgen klik hier.

Schuldhulpmaatje in West Betuwe

Ook binnen West Betuwe kennen we het project schuldhulpmaatje (SHM). Gecertificeerde vrijwilligers helpen burgers met hun financiën.

Uit statistieken blijkt dat één op de zes Nederlandse gezinnen schulden heeft waar het moeilijkheden mee ondervindt. Ook binnen onze gemeente en dus ook in Heukelum zijn er mensen die hun financiën niet overzien. Een maatje helpt dan om alles te ordenen en geeft adviezen om regelingen aan te vragen bij verschillende schuldeisers.

Samen met het maatje kan een overzicht gemaakt worden van inkomsten en uitgaven en verdere mogelijkheden. Het maatje “ loopt” een poosje met de hulpvrager mee tot er weer voldoende greep op de financiën is.

Sociale kaart

Buurthulp Heukelum geeft om de twee à drie jaar een Sociale kaart uit. Hierop staan vele telefoonnummers en e-mail adressen van zorg-, welzijn- en maatschappelijke organisaties die belangrijk zijn voor de inwoners van Heukelum.

Zo maar een greep van onderwerpen die u op deze kaart kunt vinden: geestelijke of fysieke gezondheid, scholen, welzijn, financiën, locatie AED’s, gemeente West Betuwe, etc., etc. De kaart is voorzien van een gaatje bovenin, waardoor deze makkelijk op te hangen is aan de deur van bijvoorbeeld een kast. Op deze wijze heeft iedereen snel en gemakkelijk alle belangrijke gegevens van allerlei organisaties bij de hand.

De kaart kunt u ook hier op deze website bekijken.

Meer informatie: