0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Thema-avond in de krakeling op 16 november: Rouw beleven we allemaal.

Thema-avond: Rouw beleven we allemaal.

Datum: 16 november 2017
Locatie: De Krakeling
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Als iemand die belangrijk voor je is geweest wegvalt, volgt er rouw. Het gemis bepaalt je gevoelens en gedachten, je doen en laten. Hoe intenser de band, hoe intenser de rouw. Tegelijk is het zo dat ieder mens zijn eigen unieke rouwproces doormaakt. Dat maakt het extra moeilijk.
Rouw is niet alleen moeilijk voor wie het draagt, maar ook voor wie meeleeft. Bij de omgeving is de verlegenheid vaak groot. Wat kun je doen? Ga je langs of durf je niet? Wat zeg je wel en niet?
Deze thema-avond organiseren wij voor mensen die rouwen, sinds kort of al heel lang.
Maar ook als je wilt weten hoe je omgaat met iemand die rouwt, is deze avond van grote waarde!

De spreker.

Spreker op deze avond is de heer Marinus van den Berg. Hij heeft 40 jaar als geestelijk verzorger en pastor gewerkt in verpleeghuizen. Hij publiceerde o.a. het boek “Rouwen in de tijd”. Nu is hij in het tweede jaar van zijn pensioentijd. Over deze periode schreef hij het boek: “Na-werk-tijd”.
In zijn inleiding gaat het over rouw als reactie op een verlies (niet alleen na sterven).Wel zal de nadruk liggen op rouw na verlies door ziekte, sterven of plotselinge dood (ook zelfdoding). Hij gaat in op vragen als: Is er normale rouw? Bestaat er zoiets als tijd voor rouwen? Wat zijn de misverstanden en nieuwe inzichten over rouw? En niet onbelangrijk: hoe gaat de omgeving om rouw?

Programma van de avond.

19.30 – 20.00 uur Inloop
20.00 – 20.05 uur Opening en welkom door Gerbrand Molenaar
20.05 – 20.50 uur Verhandeling over het rouwproces door de heer Van den Berg
20.50 – 21.10 uur Pauze
21.10 – 21.55 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.55 – 22.00 uur Samenvatting van de avond en sluiting door Gerbrand Molenaar.

Deze thema-avond over rouw wordt georganiseerd door de Hervormde Kerk Heukelum en de Stichting Heukelum Aktief