0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Stichting Heukelum Aktief is op zoek naar een vrijwilliger in de functie van Bestuurder/ 2de secretaris

loesje_samen

Stichting Heukelum Aktief is op zoek naar een vrijwilliger voor de functie van
Bestuurder/ 2de secretaris.

Taken/vaardigheden:
1. Het vooralsnog vier tot zes wekelijks (op maandagavond) notuleren van de bestuursvergadering.
2. Deelnemen aan de bestuursvergaderingen en de daaruit volgende acties opvolgen.
3. Het actief participeren namens het bestuur in de commissie Activiteiten.
4. Op de woensdag voor de bestuursvergadering de agenda met eventuele bijlagen versturen naar de bestuursleden. Agenda wordt vastgesteld i.o.m. voorzitter en secretaris.
5. Samen met de secretaris een archief opzetten en bewaken ( bijv. in Dropbox of One Note).
6. Kunnen werken met Microsoft Windows en eventueel andere geautomatiseerde systemen.
7. Eventueel daar waar tijd voor is of bij interesse bijspringen bij een van de commissies of zelfstandig een project op zich nemen.

Geschat tijdsbeslag:
1. Notulen maken tijdens vergadering vergadering: 2 uur
2. Uitwerking notulen: 2 a 3 uur
3. Voorbereiden agenda 0,5 uur
4. Archief 0,5 uur per week (voor het opzetten van het archief 2 uur per week)
5. Deelname aan een commissie of projectgroep trekken: PM

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie en wilt u meebouwen aan de para-commerciële, welzijn en maatschappelijke activiteiten van het Dorpshuis De Krakeling mail dan naar : info@heukelumaktief.nl ter attentie van Hans van Dijk