0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Kernagenda Heukelum

Op 19 november 2019 heeft de gemeente West Betuwe een kernagenda-avond gehouden in het dorpshuis De Krakeling voor de inwoners van de kern Heukelum. De opkomst voor deze avond was circa 60 inwoners. Tijdens deze avond is gevraagd aan de aanwezigen wie eventueel aanspreekpunt zou willen zijn. Hierbij hebben de volgende inwoners zich aangemeld: Patricia Versluis, Willemijn Hooft, Ronald Looijen, Peter van de Ree, Sienus van Bommel, Marcel de Jong en Griedo Bel. Zij vormen tezamen de kerngroep Heukelum. Vanuit de gemeente West Betuwe wordt deze kerngroep ondersteund door de gebiedsmakelaar Ria van Esterik..

Op basis van de ingebrachte ideeën is een lijst gemaakt. Deze lijst is uitgewerkt en op 29 januari 2020 besproken in het dorpshuis met de uitgekozen groep inwoners (kerngroep).

Op 22 september 2020 is een schouw (per fiets; met 2 gemeentelijke ambtenaren, gebiedsmakelaar en 3 leden van de kerngroep) gemaakt langs alle genoemde ideeën/projecten.

Op basis van deze uitgangspunten is een definitieve kernagenda Heukelum opgesteld (zie de bijgevoegde flyer). Deze flyer zal/wordt huis-aan-huis bezorgd in de kern Heukelum, maar ook aan de Groeneweg, Appeldijk, Koornwaard en Vogelswerf.

Vanuit de kerngroep is Griedo Bel de contactpersoon.

Na het huis-aan-huis verspreiden van de flyer zullen de inkomende reacties verzameld worden. Op basis van deze reacties zal in de loop van 2021 (2e of 3e kwartaal) weer een inwonersbijeenkomst gehouden worden. Dan zal er een geactualiseerde kernagenda opgesteld worden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Griedo Bel ,tel: 0621296504

Namens de kerngroep
Griedo Bel