0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Heukelum Ontmoet

Wanneer?

Op zondag 2 juli aanstaande organiseert de kerk “Heukelum
Ontmoet” in dorpshuis De Krakeling. Het begint om 10.30 uur.
Inloop 10.00 uur.

Waarom?

Gewoonlijk staan de kerkdeuren van onze Heukelumse kerk op
zondagochtend open voor iedereen die wil komen, maar deze
zondag staan de deuren van De Krakeling wagenwijd open voor
ontmoeting met elkaar.

Vooral als het normaal niet uw gewoonte is om op zondag ochtend
naar de kerk te gaan, nodigen wij u van harte uit om op zondag 2
juli naar De Krakeling te komen voor deze ontmoeting.

Wat gaan we doen?

We gaan met elkaar in gesprek over wat we belangrijk vinden in
het leven. Hoe staan we in het leven, speelt God nog een rol daarin,
of is dat verleden tijd.

Een aantal “bekende” Heukelummers heeft al zijn/haar
medewerking verleend d.m.v. interviews die we deze ochtend ook
gaan bekijken en waarop u kunt reageren!

Na afloop kunt u genieten van een swingend koffieconcert verzorgd
door De Pensionado’s, “een groep muzikanten van zekere leeftijd
uit Heukelum”! Bij mooi weer zal dit concert buiten zijn!

De koffie met iets lekkers is deze ochtend gratis.
Ook is er gratis kinderopvang!

Klik op de link voor de flyer.

Flyer Heukelum ontmoet

Namens PKN Heukelum, Werkgroep Connection