0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Heukelum Aktief

Over Heukelum Aktief

Stichting Heukelum Aktief heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een goed voorzieningen niveau in de Kern Heukelum. Zij doet dit door invulling te geven aan en mogelijkheden te scheppen voor een samenhangend activiteitenaanbod op het gebied van ontmoeting, cultuur, welzijn, educatie en sport. Om dit te realiseren is de Stichting verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het Dorpshuis De Krakeling en coördineert zij Buurthulp Heukelum.

Buurthulp Heukelum

Het doel van Buurthulp Heukelum is om de inwoners dichter bij elkaar te brengen en elkaar te helpen waar het kan. Vrijwilligers helpen inwoners van Heukelum als deze, al dan niet tijdelijk, hulp nodig hebben. Zo kan men denken aan een klusje in huis of tuin, een boodschap doen, bij ziekte de hond uitlaten, etc..Buurthulp Heukelum heeft vier buurtambassadeurs als aanspreekpunt, ook is er een centraal telefoonnummer dat dagelijks bereikbaar is. Een telefoontje naar 06-45558867 en vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld.

Activiteiten

Stichting Heukelum Aktief heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een goed voorzieningen niveau in de Kern Heukelum. Zij doet dit door invulling te geven aan en mogelijkheden te scheppen voor een samenhangend activiteitenaanbod op het gebied van ontmoeting, cultuur, welzijn, educatie en sport.Daarnaast organiseert de Stichting ook zelf allerlei activiteiten, gebaseerd op ideeën en wensen vanuit de Heukelumse bevolking. De verschillende activiteiten zijn terug te vinden in de agenda. Hieronder een greep uit de activiteiten

 

Dorpshuis De Krakeling

Het vernieuwde Dorpshuis de Krakeling is een multifunctioneel dorpshuis, dat het bruisend hart van en voor de inwoners van Heukelum is. Het dorpshuis is een ontmoetingsplek en biedt ruimte voor het uitoefenen van diverse sportieve-, maatschappelijke-, sociale-, welzijns- en culturele activiteiten.Ook kent het Dorpshuis een zgn. huiskamerfunctie, dat wil zeggen dat het dorpshuis 6 dagen in de week van 10.00 tot 17.00 uur geopend is om oud en jong bij één te brengen om met elkaar een praatje te maken, een kaartje te leggen of een krantje lezen onder het genot van een kopje koffie