0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum
 


De organisatie

De Stichting Heukelum Aktief is verantwoordelijk voor de exploitatie, verhuur van zalen en activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden. Het dorpshuis is dan ook zodanig ingericht dat iedere Heukelummer er zich thuis voelt. Het gevoel moet goed zijn: eigentijds met een warme uitstraling. Daarnaast voldoet het dorpshuis aan een breed scala van functies op maatschappelijk, sociaal, welzijn, sportief en cultureel gebied. Alleen hierdoor kan het dorpshuis als een bindende factor een rol spelen in de leefbaarheid van Heukelum.

Daarbij stemt de Stichting veel van haar activiteiten af met een klankbordgroep, bestaande uit bestuurders van de meeste verenigingen uit Heukelum, waardoor zij een breed draagvlak heeft. Naast een parttime beheerder kan de Stichting beschikken over veel vrijwilligers uit Heukelum, die gezamenlijk het Dorphuis exploiteren. Het Dorpshuis is dagelijks geopend en is samen met haar huiskamer inrichting feitelijk een dagelijkse Buurt Ontmoetingsplek.

Het Dorpshuis is multifunctioneel, zodat gelijktijdige activiteiten kunnen plaatsvinden zonder elkaar te hinderen. De Stichting kent geen winstoogmerk, waardoor zij variabele tarieven kan berekenen voor verschillende doelgroepen.

 


De huiskamer / terras

Het dorpshuis De Krakeling onderscheidt zich van veel andere dorpshuizen door dagelijks open te zijn van 10.00 uur tot 15.30 uur als een ontmoetingsplek voor de inwoners van Heukelum. In deze huiskamer kan gezellig een praatje worden gemaakt met andere stadsgenoten. Een krantje gelezen of een kaartje gelegd. En dat alles onder het genot van een kopje koffie tegen een speciaal Heukelums tarief. En in de zomermaanden bij mooi weer is ons terras open. Ook kunt u een eenvoudige lunch bestellen.

Deze Open Deur voor iedereen, is mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen Stichting Heukelum Aktief en ASVZ.
ASVZ biedt duurzame zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In contact met onze omgeving laten ze zien wat ze doen en kunnen. En vooral hoe ze dat doen. Zo wordt de verbinding met cliënten, ouders, vrijwilligers, gemeente en de maatschappij versterkt. Dit doen we samen met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk

huiskamer

 


Dagbestedingsproject

In het Dorpshuis werken 5 mensen met een verstandelijke beperking in de nabijheid van twee begeleidsters van maandag t/m vrijdag. Zij nemen verschillende taken op zich, zoals: op- en afbouw van zalen, opruimen, huishoudelijke taken, en nemen uw bestelling op in onze ‘huiskamer’ of bij mooi weer op het terras. Hier kunt u koffie, fris, een koek of een broodje
(uit eigen bakkerij en keuken) bestellen.
En hier blijft het niet bij. Zo halen zij ook bij het seniorencomplex De Leyenburg papier, glas en plastic op. Prikken zij vuil weg bij de speeltuinvereniging, de lagere scholen en het senioerencomplex: kortom zij houden ook nog Heukelum schoon.

 


De beheerster

De beheerster, Hennie Nijhoff, is de spin in het web van het dorpshuis. Zij maakt de afspraken met de mensen, die een zaal willen huren, stuurt de vrijwilligers aan, doet de inkoop, regelt de catering, etc. De beheerster is dus het gezicht van het Dorpshuis en het eerste aanspreekpunt voor iedere Heukelummer die iets in het Dorpshuis wil doen.

 


Benefietavond

Het dorpshuis stelt twee keer per jaar haar zalen gratis te beschikking voor een benefietavond. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer van de benefietavond een deel van de horeca-omzet: namelijk de op deze avond gerealiseerde horeca-opbrengst, (Opbrengst = Omzet – Inkoop+10%). Het bestuur van Heukelum Aktief bepaalt jaarlijks welke organisatie van een benefietavond in aanmerking komt. Hiervoor dient de organisatie vòòr 31 januari van dat jaar een kort plan in te dienen.
Wat moet in het plan staan:

 • Voor welk doel de benefietavond gehouden wordt
 • Plan van aanpak van de avond
 • Te verwachte aantal bezoekers
 • Waarvoor wordt het ontvangen bedrag aangewend

In overleg met onze beheerder dient de organisator van de benefietavond zelf voor barpersoneel te zorgen.

 


De vrijwilligers

Het dorpshuis is en gemeenschapshuis voor Heukelum en kan alleen goed functioneren als er veel vrijwilligers helpen in het dorpshuis. Zo zijn er vrijwilligers nodig voor de catering, ondersteunen van de beheerder bij diens taken, het doen van kleine onderhoudsklusjes, zalen in orde maken, etc.. Al met al taken die van belang zijn, waardoor andere Heukelummers hun doel kunnen realiseren. En zo helpen we dus elkaar!
IMG_0219
Heeft u interesse om vrijwilligers te worden in het Dorpshuis:

 


Agenda Dorpshuis

Empty Purse organiseert zowel binnen het Dorpshuis als daarbuiten allerlei activiteiten voor de inwoners van Heukelum. Empty Purse bestaat uit een groep enthousiaste inwoners en opereert onder de vlag van de Stichting Heukelum Aktief. Wat zij de komende periode voor u in petto hebben kunt u zien in:

 


Zaal huren

Voor iedereen is er wel een geschikte ruimte te huren in het Dorpshuis. Of het nu een feestje is voor 15 mensen of voor 100 mensen. Door ruimten aan elkaar te koppelen kan aan veel wensen worden voldaan. Daarnaast is er ook een grote zaal met een capaciteit voor 200 mensen, met een groot toneel. Geschikt voor uitvoeringen, een groot feest of optredens van artiesten en bands. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van verhuur, neem dan contact op met de beheerder: telefoon 0345 – 617 148 of

Aantal personen per zaal zijn:

 • kleine Krakelingenzaal voor 10 à 20 personen.
 • grote Krakelingenzaal voor max. 75 personen.
 • grote en kleine Krakelingenzaal gecombineerd voor max. 100 personen.
 • grote Kasteelzaal voor max. 200 personen.

Klik op een foto om te vergroten

 

 


BSO en Peuterspeelzaal

Een belangrijke huurder van het Dorpshuis is de Buitenschoolse Opvang en Peuter opvang de Hummeltjeshoeve. Zij huren het gehele jaar door een deel van het Dorpshuis. Zij hebben dit gedeelte ook zelf ingericht en voldoen aan alle wetgeving en eisen die aan deze instellingen worden gesteld. Voor meer informatie klik op het logo.

koelekikkers

koelekikkers
Buitenschoolse opvang De Koele kikkers:
BSO de Koele kikkers biedt verschillende opvang mogelijkheden aan, voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Voor schoolse opvang (VSO) van 7:00 uur tot 8:30 uur
Na schoolse opvang (NSO) van 15:15 uur tot 19:00 uur
Vakantie opvang, tijdens elke schoolvakantie
Flexibele opvang; hele en halve dagen. De kinderen worden door een pedagogisch medewerker naar school gebracht en opgehaald. 

Er wordt opvang geboden in een huiselijke sfeer, waarbij de kinderen binnen de mogelijkheden van onze buitenschoolse opvang zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze hun vrije tijd indelen. Er wordt elke dag een programma met gevarieerde activiteiten aangeboden, kijkend naar de verschillende leeftijdscategorieën. Voor meer informatie kunt u altijd kijken op onze website:

tkrakelingetje

krakelingetjePeuteropvang ’t Krakelingetje
De peuteropvang biedt 3 ochtenden in de week, van 8:15 uur – 12:00 uur opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen, die worden geleid door twee pedagogisch medewerkers. In overleg met de ouders wordt bepaald op welke ochtenden (maandag, dinsdag of donderdag) de kinderen kunnen komen. 

Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten opvang; enerzijds peuterspeelzaalwerk en anderzijds kinderopvang. De kinderen krijgen een educatief programma aangeboden ter voorbereiding op het naar school gaan en het verzorgende aspect van de kinderopvang.
De peuteropvang heeft naast het bieden van de gelegenheid andere kinderen te ontmoeten en daarmee te spelen ook een pedagogische opdracht. Er wordt veel aandacht besteed aan plakken, knippen, verven en voorlezen.

Bij Peuteropvang ‘t Krakelingetje wordt extra aandacht besteed aan voorschoolse educatie. Kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben of dreigen te krijgen komen in aanmerking voor extra activiteiten op de peuteropvang. Ze kunnen de peuteropvang (gratis) één dagdeel meer bezoeken en krijgen extra aandacht en activiteiten aangeboden gericht op hun ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u altijd kijken op onze website:

 


Verenigingen

Het dorpshuis is bij uitstek ook een verenigingsgebouw, waar geoefend kan worden en uitvoeringen gegeven kunnen worden. Wilt u weten welke verenigingen gebruik maken van het dorpshuis: klik hieronder.

Fanfarecorps Door Eensgezindheidfanfare

logo Door Eensgezindheid
Fanfarecorps Door Eensgezindheid is opgericht op 6 september 1901 en dus 116 jaar jong. We zijn een actieve vereniging met een grote, enthousiaste jeugdafdeling.
Jaarlijks worden er meerdere concerten gegeven in het Dorpshuis en daarbuiten. Daarnaast kun je ons natuurlijk regelmatig op straat zien en beluisteren tijdens o.a. de jaarlijkse Sinterklaas-intocht, de aubade op Koningsdag, de jaarlijkse lampionoptocht en hier en daar een serenade.
Alle muziek onderwijs wordt in nauwe samenwerking met Stichting MOL georganiseerd. (zie verder op deze site)
Bezoek onze website voor meer informatie. 

Heukelumsch Mannenkoormannenkoor

Het Heukelumsch Mannenkoor bestaat uit een enthousiaste groep zangers.
We zingen een divers repertoire met o.a. negrospirituals, kerkmuziek, opera- en operettenummers en volksliedjes.Momenteel hebben we 45 leden. Er wordt met veel plezier geoefend op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur.
Jaarlijks geven we in maart een uitvoering die bestaat uit zang en daarna een toneelopvoering. In het najaar geven we een concert samen met een gastkoor. Uiteraard geven we ook medewerking aan optredens bij andere koren en in bijv. Bejaardencentra. 

Kom eens luisteren en kennismaken op een van onze repetitieavonden.

Stichting Muziek Onderwijs Lingewaal MOL

logo-molMuziekonderwijs in gemeente Lingewaal.

Sinds september 2013 verzorgen de vier muziekverenigingen in Lingewaal hun eigen muziekopleiding vanuit de Stichting Muziekonderwijs Lingewaal (MOL). De combinatie van vrijwilligers vanuit de verenigingen in samenwerking met conservatorium-geschoolde docenten, maakt het mogelijk tegen een gunstig tarief muzieklessen te volgen van hoge kwaliteit.

De enthousiaste docenten geven les op de instrumenten die voorkomen in een fanfareorkest en brassband zoals we die hebben in Lingewaal, te weten: diverse slagwerkinstrumenten, cornet, trompet, bugel, hoorn, bariton/euphonium, trombone, bastuba en saxofoon. De leerlingen krijgen een instrument van de vereniging in bruikleen.

Muzieklessen voor jong en oud
Wekelijks krijgen leerlingen lessen van 20 à 30 minuten. De leerlingen zijn lid van een van de muziekverenigingen in Lingewaal en worden opgeleid voor het opleidings-/jeugdorkest en daarna het basisorkest van de vereniging. In de lessen wordt bij voorkeur toegewerkt naar behalen van de landelijk erkende KNFM-diploma’s.

Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van uw muziekvereniging Door Eensgezindheid Heukelum

 


zorg-en-welzijn

In een dorpshuis horen natuurlijk ook allerlei zorg en welzijn taken thuis. Zo zijn er spreekuren op (para) medisch gebied, speciale bijeenkomsten voor ouderen en jongeren en worden er allerlei cursussen gegeven. Wilt u weten wat er op dit gebied allemaal plaatsvindt: klik hieronder.

Ouderen soosouderen-soos

Elke donderdagmiddag is er de Ouderensoos. De soosmiddagen duren van 14.00 tot 16.00. Kaarten, sjoelen, bingo en koffie zijn de hoofdactiviteiten.
Leeftijd vanaf 50 jaar, de toegang is gratis. Voor meer informatie, email naar info@heukelumaktief.nl 

Alphega apotheek De Betuwe


De apotheek heeft dagelijks zitting van 12.00 tot 13.30 uur in het dorpshuis.
Hier kunnen inwoners van Heukelum hun medicijnen ophalen.
De apotheek werkt nauw samen met huisarts van Gool.

Welzijn West Betuwe


Welzijn West Betuwe maakt werk voor uw welzijn en het welzijn van de inwoners van de gemeente Lingewaal:

  • Biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners van de gemeente Lingewaal
  • Stimuleert inwoners en vrijwilligersorganisaties om eigen maatschappelijke plannen echt te realiseren
  • Zorgt voor ontmoetingen die leiden tot fysieke en geestelijke activiteiten voor jong en oud

Welzijn West Betuwe houdt zich met de volgende zaken bezig:

    • Mantelzorgondersteuning
    • Ouderenadvies, diensten en activiteiten (bijv. tafeltje dekje, open eettafel, vrijwillige hulp)
    • Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
    • Maatschappelijke stages voor middelbare scholieren
    • Ontwikkeling en educatie van sport en cultuur op de basisscholen
    • Client ondersteuning en bemiddeling bij hulpvragen
 


Zakelijk

Ook voor de zakelijke markt biedt het dorpshuis vele mogelijkheden. Of u nu een bijeenkomst met relatie wilt organiseren, een dealerdag of een dag met de eigen medewerkers op “de hei”. Het kan allemaal in het dorpshuis. Door diverse grootte van zalen en de eigentijdse uitstraling kunt u uw gasten/medewerkers een verrassende dag bezorgen. En daarbij opgeteld een goed geoutilleerde keuken, waarin een team van professionals de heerlijkste gerechten en hapjes kunnen verzorgen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze beheerder: tel 0345-617148 of