0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Coronacheck vanaf 25 september in het Dorpshuis

Met ingang van 25 september zijn wij vanuit de overheid verplicht om bij de toegang tot het Dorpshuis een coronatoegang check te houden. Dat betekent dat een ieder die komt lunchen of een kopje koffie komt drinken een coronatoegangsbewijs samen met zijn/haar identiteitsbewijs bij zich moet hebben. Natuurlijk zijn wij ook niet blij met deze maatregelen. Zouden we echter geen controle houden dan loopt het Dorpshuis het risico dat zij een boete kan krijgen van € 4000,–.
Het bestuur van Heukelum Aktief en de medewerksters van ASVZ hopen op uw begrip.

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag

U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. De QR -code op uw coronatoegangsbewijs wordt bij aankomst gescand.

CoronaCheck gebruiken

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Via uw mobiele telefoon kunt u in Coronacheck-app ophalen. U moet wel uw DigiD bij de hand hebben. Mensen die geen mobiele telefoon hebben, kunnen ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl of bellen met 0800-1351. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat in het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs. Nadat uw gegevens zijn ingevoerd ontvangt u binnen vijf werkdagen het coronabewijs per post. Maak een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.