0345 61 71 48
Het bruisende hart
van Heukelum

Buurthulp Heukelum

Waarom buurthulp

Voor zorg en welzijn zijn we steeds meer aangewezen op hulp van familie, kennissen en buren. De overheid noemt dit de participatiemaatschappij. Maar wat als je geen familie of kennissen in de buurt hebt en weinig of geen contact met je buren?? En je hebt tijdelijk hulp nodig om een moeilijke periode te overbruggen? Zoals voor een boodschap doen, een klusje in huis of in de tuin, even een keer de hond uitlaten, helpen bij een formulier invullen, etc. Dan kunt u terecht bij Buurthulp Heukelum: 06-45558867 of mail info@HeukelumAktief.nl . Buurthulp Heukelum is een vrijwilligersorganisatie, die stadsgenoten helpt als zij hulp nodig hebben en dit zelf niet kunnen organiseren.
Waarvoor u hulp kunt aanvragen:

Maar ook verenigingen binnen Heukelum kunnen bij grote evenementen een beroep doen op extra vrijwilligers.
Bij Buurthulp is elke dag één van de buurtambassadeurs telefonisch bereikbaar onder nummer 06-45558867. De ambassadeur zal zo snel mogelijk proberen een vrijwilliger te zoeken, die u kan helpen. Als de hulpvraag de vaardigheden van de eigen vrijwilligers overstijgt, zal de ambassadeur een beroep doen op de Stichting Welzijn Lingewaal (en in sommige gevallen op het Sociaal Team Lingewaal), die de hulpvraag, als u daarin toestemt, dan overneemt.

Organisatie Buurthulp

Uitgangspunt bij de opzet van buurthulp is om deze zo laagdrempelig te houden. Korte lijnen en direct de mogelijkheid om iemand te spreken. Daarom is er de hulptelefoon (06-45558867), die dagelijks bereikbaar is.
Buurthulp Heukelum heeft vier buurtambassadeurs, die de contactpersoon zijn voor de hulpvrager. Zie hieronder.

handen samen
Bij toerbeurt beantwoordt een buurtambassadeur de hulplijn 06-45558867. Bij een hulpvraag probeert de buurtambassadeur zo snel mogelijk een vrijwilliger te vinden die kan komen helpen. Is de koppeling gemaakt dan regelen de hulpvrager en de vrijwilliger onderling hoe lang de hulp nodig is.

Als de hulpvraag te moeilijk is voor de eigen vrijwilligers, dan kan de buurtambassadeur een beroep doen op de professionele hulp van Stichting Welzijn Lingewaal, die uw hulpvraag verder zal behandelen.

Is de hulp niet direct nodig, dan kunt u ook bij Contact het aanvraagformulier voor hulp invullen. De buurtambassadeur zal dan binnen 24 uur contact met u opnemen.

Alle buurtambassadeurs hebben een zorg, dan wel welzijnsachtergrond. En hebben goede kennis van de bevolkingsopbouw van Heukelum. Hierdoor zijn zij in staat uw hulpvraag goed in te schatten en kunnen daardoor de juiste vrijwilliger koppelen, die het best bij u en uw hulpvraag past. Daarbij waken zij er voor dat uw privacy altijd gewaarborgd blijft.

Vrijwilligers

Wilt u zich inzetten om anderen te helpen, dan kunt u zich bij ons aanmelden voor vrijwilligerswerk. Vul het inschrijfformulier in en een van onze buurtambassadeurs zal per omgaande contact met u opnemen.

En in Heukelum is er veel behoefte aan hulp op de gebieden van: vervoer, praktisch, sociaal, bij evenementen en ondersteuning in het dorpshuis. Wilt u gedetailleerd weten welk vrijwilligerswerk er allemaal mogelijk is: klik hier voor het overzicht. Wilt u eerst meer informatie over buurthulp dan kunt u bellen naar 06-45558867.

Hulp nodig?

Heeft u zo snel mogelijk hulp nodig dan kunt bellen met 06-45558867. Is de hulpvraag minder dringend, dan kunt u ook bij Contact het aanvraagformulier invullen.

Reddingsboei
Voor een overzicht van welke hulp u kunt krijgen klik hier.
In het nieuwe Dorpshuis De Krakeling is iedere donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur een buurtambassadeur aanwezig, waar u persoonlijk kunt overleggen op welke manier uw hulpvraag het best ingepast kan worden of dat er eventueel professionele hulp nodig is. Bij professionele hulp wordt u doorverwezen naar Stichting Welzijn Lingewaal of het Sociaal Team Lingewaal.

Is hulp kosteloos?

Als u om hulp vraagt, dan is dat niet altijd kosteloos. Als u bijvoorbeeld vervoer nodig hebt naar een ziekenhuis, dan kan de vrijwilliger hiervoor een vergoeding aan u vragen van € 0,25 per gereden kilometer. Dit om zijn gemaakte autokosten te dekken. En u hebt het gemak om van deur tot deur gereden te worden.
Ook voor een klusje in huis kan een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur worden gevraagd. Dit is ter dekking van het gebruik van gereedschap, dat eerder slijt en dus vaker vervangen moet worden. Kosten van materialen om het klusje te klaren, zult u uiteraard zelf moeten betalen.
Onder een klusje verstaan we kleine reparaties in huis, zoals een plank ophangen, een stopcontact repareren, een schilderij ophangen, een kraan repareren, etc.

Schuldhulpmaatje in Lingewaal

Ook binnen Lingewaal kennen we het project schuldhulpmaatje (SHM).
Gecertificeerde vrijwilligers kunnen dan burgers helpen met hun financiën.
Uit statistieken blijkt dat één op de zes Nederlandse gezinnen schulden heeft waar het moeilijkheden mee ondervindt. Ook binnen onze gemeente en dus ook in Heukelum zijn er mensen die hun financiën niet overzien. Een maatje helpt dan om alles te ordenen en geeft adviezen om regelingen aan te vragen bij verschillende schuldeisers. Een veel voorkomende oorzaak is dat er teveel ontvangen zorg- en/of huurtoeslag terugbetaald moet worden.

Samen met het maatje kan een overzicht gemaakt worden van inkomsten en uitgaven en verdere mogelijkheden. Het maatje “ loopt” een poosje met de hulpvrager mee tot er weer voldoende greep op de financiën is.

SHM Lingewaal werkt zelfstandig als stichting vanuit de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje .

De landelijk vereniging certificeert en ondersteunt de lokale stichtingen. Alle maatjes zijn in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wacht nooit tot het (te) laat is; vraag vroegtijdig hulp.

Meer informatie vindt u op de landelijke site van Schuldhulpmaatje:

Voor adviezen om zelf al aan de slag te gaan kunt u terecht op: